Effnet AB  

Welcome to Effnetplattformen Dividend AB

Effnetplattformen Dividend consists of the parent company Effnetplattformen Dividend AB, its wholly owned subsidiary Effnet AB and investments in Axxonen Properties AB and Animated Games AB. The parent company's strategy is to own and develop technology companies and to use its structure, capital and know-how to assist other companies in going from private to public companies.

Effnetplattformen Dividend became the new holding company of Effnet AB and was dividended out to Effnetplattformen AB's shareholders in conjunction with Effnetplattformen's transformation to a real estate company. For more information about the real estate company, see www.effnetplattformen.se.

Effnet AB

Effnet AB develops and sells the Effnet Header Compression product family, which consists of software applications that increase the efficiency, speed, and reliability of Internet Protocol (IP) traffic in fixed, mobile, and satellite networks. Its customers include chipset companies and manufacturers of satellite and telecommunications equipment. For more information about Effnet AB, please visit www.effnet.com

Axxonen Properties

Axxonen Properties AB is a property development company active primarily with premium residential developments in the greater Stockholm area. For more information about Axxonen, please visit www.axxonenproperties.se

CasinoWilds

Animated Games Sweden AB invests in companies active within the area of internet based gaming. The company has its own technology platform for net based casinos. Recently, CasinoWilds a site for mobile gaming was launched. For more information about CasinoWilds, please visit www.casinowilds.com


Inbjudan till teckning av aktier

CasinoWilds Holdings nyemission övertecknad

News:

2017-03-21: Kallelse till årsstämma den 20 april 2017

2017-03-20: Nytt datum för Effnetplattformen Dividends årsstämma och kvartalsrapport för första kvartalet 2017

2017-03-02: CasinoWilds Holdings nyemission övertecknad

2017-02-13: CasinoWilds genomför offensiv nyemission

2017-02-09: Information om fjärde kvartalet 2016 och helåret 2016

2017-01-20: Effnetplattformen Dividend AB (publ) noteras på First North, Nasdaq Stockholm den 23 januari 2017

Note that the press releases and information below relates to Effnetplattformen AB, a different company whose operations up to and including the 16th of January 2017 were identical to those of Effnetplattformen Dividend.

Årsredovisning 2016


Årsredovisning 2016 (Effnetplattformen AB)

Handlingar till extra bolagsstämma 2017-01-16 (available in Swedish only)


Informationsmaterial

Stämmohandlingar


2017-02-13: Bokslutskommuniké - januari-december 2016

2017-01-16: Kommunike från extra bolagsstämma i Effnetplattformen

2016-12-15: Effnetplattformens blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför fastighetsförvärv i Säter och Karlskrona

2016-12-15: Effnetplattformens blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför fastighetsförvärv i Borlänge

2016-12-08: Kallelse till extra bolagsstämma

2016-12-06: Effnetplattformens blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför fastighetsförvärv

2016-12-06: Effnetplattformen bidrar till skapandet av ett nytt starkt fastighetsbolag

2016-12-01: Effnet AB launches Effnet Header & Payload Compression portfolio for Industrial Communications

2016-11-23: Avstämningsdag för utdelning av aktier

2016-11-14: Extra bolagsstämma beslutade om utdelning av aktier

2016-10-28: Effnetplattformen förbereder för notering av Animated Games

2016-10-27: Delårsrapport Januari - september 2016

2016-10-25: Kallelse till extra bolagsstämma

2016-10-21: Styrelsen föreslår utdelning av tre nybildade dotterbolag som avses att användas vid framtida noteringar

2016-09-08: Effnetplattformen förvärvar en större aktiepost i Axxonen Properties AB

2016-08-25: Delårsrapport Januari - juni 2016

2016-07-01: Trio Datacom places additional orders with Effnet

2016-06-16: Effnetplattformen förvärvar 10 % av Animated Games Sweden AB

2016-05-24: Korrigering av omkastade siffror i textbeskrivningen av eget kapital i delårsrapport jan-mar 2016

2016-05-20: Årsstämma i Effnetplattformen AB

2016-05-20: Delårsrapport Januari - mars 2016

2016-04-20: Kallelse till årsstämma den 20 maj 2016

Not:Ändrad adress mot vad som angetts i årsredovisningen.

2016-03-17: Effnet licenses its header compression technology to Inmarsat

2016-02-05: Bokslutskommuniké Januari - december 2015

2016-01-11: Effnet licenses its header compression technology to Trio Datacom, a Schneider Electric companyBozzanova Reklambyrå